МЕРМЕРНА ГЛАВА БОГИЊЕ ВЕНЕРЕ, висина 25 цм, инв. бр.1108/Р

МЕРМЕРНА ГЛАВА БОГИЊЕ ВЕНЕРЕ, висина 25 цм, инв. бр.1108/Р

Оштећена у пределу носа,  усана и браде. И поред оштећења, запажа се велика пажња и вештина са којом су моделоване црте на овалном лицу божанства – крупне бадемасте очи, правилан нос и пуна уста. Валовита коса Венере Пудике (Стидљиве) подељена је по средини и скупљена тенијом у карактеристичну фризуру у облику чвора(krobylos), док је на затиљку увезана у ниску пунђу. Са леве стране врата се спушта један увојак. Пуноћу богињиног тела наговештавају два лучна уреза на врату, позната као Венерина огрлица, што поред сензуалности изражене у лику богиње, додатно потврђује да је у питању представа богиње Венере. Скулптури којој је припадала ова глава припада и постоље са женским стопалима и главом делфина (инв. 1108a/Р), што је установљено спектроскопском анализом. Ово је и одредило тип Венере, односно да је у питању Венера Пудика са делфином. Према стилским карактеристикама скулптура може да се датује између краја III века и прве половине IV века.

error: