У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, Народном музеју Ниш и Регионалном историјском музеју Перник одобрена је реализација пројекта „Дигитализација и визуализација најзначајнијих збирки музеја из области народних ноошњи и накита увођењем нових 3D Технологија – ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ“, који ће бити реализован у току 2013. и 2014. године.

Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија финансира Европска унија из фонда за претприступну помоћ уз кофинансирање из националног буџета Бугарске а у Србији уз кофинансирање самих корисника.

Водећи партнер у пројекту је „Народни музеј Ниш“, а пратећи парнер парнер је „Регионални историјски музеј Перник“ .

Пројекат ће се реализовати кроз заједничко спровођење активности партнера у пројекту и разменом резултата који ће се добити током реализације пројекта.

За потребе пројекта расписује се конкурс:

_______________________________________

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, Историјском музеју из Правеца и Народном музеју из Ниша одобрена је реализација пројекта „Улажимо у историјско наслеђе за културно и духовно зближавање и економски напредак између општина Правец и Ниш“ - COMMON CBC HERITAGE, који ће бити реализован у току 2013. I 2014. године.

Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија финансира Европска унија из фонда за претприступну помоћ уз кофинансирање из националног буџета Бугарске а у Србији уз кофинансирање самих корисника.

Водећи партнер у пројекту је „Исторически музей - Правец“, а пратећи партнери су „Народни музеј Ниш“ и Фондација "Съвременност" из Ботевграда.

Пројекат ће се реализовати кроз заједничко спровођење активности партнера у пројекту и разменом резултата који ће се добити током реализације пројекта.

_______________________________________