Народни музеј Ниш

Контакт

Адреса:       Ул. Генерала Милојка Лешјанина 14, 18105 Ниш, Србија

Телефон:    +381 18 248189,  +381 18 513 430

Факс:          +381 18 246 622

e-mail:         info@narodnimuzejnis.rs

error: