MERMERNA GLAVA BOGINJE VENERE, visina 25 cm, inv. br.1108/R

MERMERNA GLAVA BOGINJE VENERE, visina 25 cm, inv. br.1108/R

Oštećena u predelu nosa,  usana i brade. I pored oštećenja, zapaža se velika pažnja i veština sa kojom su modelovane crte na ovalnom licu božanstva – krupne bademaste oči, pravilan nos i puna usta. Valovita kosa Venere Pudike (Stidljive) podeljena je po sredini i skupljena tenijom u karakterističnu frizuru u obliku čvora(krobylos), dok je na zatiljku uvezana u nisku punđu. Sa leve strane vrata se spušta jedan uvojak. Punoću boginjinog tela nagoveštavaju dva lučna ureza na vratu, poznata kao Venerina ogrlica, što pored senzualnosti izražene u liku boginje, dodatno potvrđuje da je u pitanju predstava boginje Venere. Skulpturi kojoj je pripadala ova glava pripada i postolje sa ženskim stopalima i glavom delfina (inv. 1108a/R), što je ustanovljeno spektroskopskom analizom. Ovo je i odredilo tip Venere, odnosno da je u pitanju Venera Pudika sa delfinom. Prema stilskim karakteristikama skulptura može da se datuje između kraja III veka i prve polovine IV veka.

error: