Narodni muzej Niš

Aktuelne izložbe

GERMANSKO KOPLJE IZ PROKUPLJA

Dana 21. maja u 13 sati i Galeriji Sinagoga ( ulica Davidova 2) otvorena je izložba Germansko koplje iz Prokuplja.

Autor izložbe:

Sanja Crnobrnja

Germansko koplje iz Prokuplja je jednistven nalaz u svetskoj arheologiji i predstvlja trag o najezdi Ostrogota na jug Srbije i boravak Teodoriha Velikog u Nišu oko 480. godine. Koplje je pronađeno u toku arheoloških istraživanja Spomeničke celine Hisar, te će na izožbi biti predstavljeni svi značajni arheološki nalazi sa više decenijskih istraživanja kompleksa koji sačinjavaju crkva Sv. Prokopija (10 v.), Jug Bogdanova crkva (14. vek) i utvrđenje Hisar (od kasnobronzanog do srednjovekovnog perioda).  Posetioci će se na izložbi moći upoznati sa svima nalizama i procesom konzervacije koplja koje je izvršila konzervatorka Vesna Rogić, zatim sa 2D rekonstrukcijom najstarije Prokupčanke urađene na osnovu lobanje pronađene u crkvi Sv. Prokopija antropološkinje Dragice Gojković, kao i celokupnim saznanjima o životu tvrđave Hisar, čijim istraživanjima rukovode dr Dejan Bulić i autork aizložbe Sanja Crnobrnja. 

Izložba će biti otvorena do 5. juna 2024.godine. 


BOMBARDOVANJE NIŠA 1999.

Povodom obeležavanja dvadesetpetogodišnjice NATO agresije na SR Jugoslaviju Narodni muzej Niš priređuje izložbu BOMBARDOVANJE NIŠA 1999. godine autora Bojane Milenković, višeg kustosa istoričara. Zainteresovani posetioci će izložbu moći da vide u Projekcionoj sali Memorijalnog kompleksa ”12.februar” od utorka 26. marta 2024. u periodu od 10-15 časova svakog dana osim ponedeljka. Ulaz na izložbu je besplatan.

error: