Narodni muzej Niš

Odeljenje numizmatike i epigrafike

Numizmatička zbirka postoji od osnivanja Muzeja. Već 1936. godine ona broji nekoliko hiljada komada. Prvi veći nalaz kojim je zbirka obogaćena bio je deo ostave rimskog srebrnog novca iz sela Kamenice.

Danas Muzej ima sledeće numizmatičke Zbirke: Zbirku grčkog novca, Zbirku rimskog novca, Zbirku vizantijskog novca, Zbirku srednjevekovnog novca i Zbirku novca novijeg doba. U Zbirkama koje hronološki obuhvataju veoma dug vremenski period, od IV veka pre n.e. do današnjih dana, nalazi se preko 11 500 komada.

Najbrojnija je Zbirka rimskog novca koja sadrži oko 8500 komada pojedinačnih nalaza i nekoliko skupnih nalaza novca – ostava. Vrednost zbirke čine velike ostave rimskog bronzanog novca IV i V veka, kao i deo već pomenute ostave rimskog srebrnog novca (druga polovina I veka – – prve decenije III veka) iz sela Kamenice, poznate i razasute širom sveta.

Vrednost zbirke čine velike ostave rimskog bronzanog novca IV i V veka, kao i deo već pomenute ostave rimskog srebrnog novca iz sela Kamenice, poznate i razasute širom sveta.

Epigrafska zbirka broji blizu 150 spomenika. Preovlađuju spomenici iz rimskog doba koji potiču iz antičkog Niša i Timakum Minusa (selo Ravna kod Knjaževca). Većina spomenika ima urezan natpis na latinskom, a samo mali broj na grčkom jeziku (votivne ikone i skulpture). Spomenici obuhvataju vremenski period od oko šest vekova (I – VI veka) i raznorodni su po sadržaju.

Značajni predmeti zbirke su: rimska vojnička diploma (Dve bronzane pločice sa natpisom na sve četiri stranice), votivni spomenik Marka Aurelija Posidonija, dekuriona municipija Naisa (II vek), votivne statue Asklepija i Higije od porfira sa natpisom na grčkom i dr.

error: