Народни музеј Ниш

Одсек праисторија

Први праисторијски предмети из околоне Ниша прикупљени су тридесетих година овога века од стране чланова Друштва пријатеља музеја, а прва стручна ископавања обављена су 1928. године на локалитету Плочник код Куршумлије, под руководством професора Миодрага Грбића. Приликом бомбардовања у Другом светском рату страдала је зграда Музеја као и многи експонати. После рата систематска ископавања обављена су на локалитету Бубањ (од 1954. -1958. године), и Великој хумској чуки 1956. године. Касније је извршено још неколико ископавања, сва су била мањег обима и ограниченог временског трајања. Данас се у збирци налазе предмети који припадају читавом праисторијском периоду. То су:

  • Старије камено доба – палеолит (30.000 – 10.000 година п.н.е.), локалитет Кременац.
  • Млађе камено доба – неолит (крај VI миленијума пне. – око 3.000 година п.н.е.), локалитетВелика чесма у Вртишту, локалитет Селиште у Паси Пољани, локалитетКатун код Алексинца,
  • Бакарно доба – енеолит (од 3000 – 2000 година п.н.е.), локалитетиБубањ и Велика хумска чука,
  • Бронзано доба (око 2000 -1200 године п.н.е.), са гробним налазом из Медошевца и великим насељем Медијана, које се налази поред истоименог античког насеља,
  • Гвоздено доба (око 1200 године п.н.е.) са гробним налазима из Вртишта, локалитетБрег-Утрина и појединачни налази са различитих локалитета. Данас се у збирци овог периода налази преко 5000 предмета.

error: