Народни музеј Ниш

Одсек антика

Античка збирка Народног музеја у Нишу настала је 1933. године када је и основан Музеј. У њој су заступљени предмети са територије града, два археолошка локалитета (Наиссус и Медиана), као и са бројних налазишта у околини и региону. У збирци се налази преко 1500 предмета из свих домена људског стваралаштва: свакодневног живота, економије, примењене, ликовне и уметности у најширем смислу. Хронолошки је подељена на два дела: збирке Рима и Византије и обухвата период од I до VI века наше ере. Од вреднијих предмета треба посебно истаћи бронзани портрет византијске царице, портрет једног од тетрарха (Галерије?) од порфира и бронзану статуету Јупитера на престолу.

error: