Јавне набавке 2018

Јавна набавка – Уређење тоалета Логора на Црвеном крсту

Јавна набавка – Рачунарска и електронска опрема

Јавна набавка – Услуге штампања каталога и публикација

Јавна набавка – Услуге штампања публикације

Јавна набавка – Набавка путничког аутомобила

Јавна набавка – Набавка рачунарске и електронске опреме