Народни музеј Ниш

Запослени у музеју

Презиме и име         Радно место
Црноглавац Веснадиректор, музејски саветник археолог
Ђорђевић Славицасекретар музеја
Николић Љубишаруководилац финансијско – рачуноводствених послова
Радосављевић Ивицаруководилац послова инвестиционог и текућег одржавања и јавних набавки
Петровић Маркоправно кадровски аналитичар
Николић Николасарадник за послове заштите, безбедности и здравља нараду
Влаисављевић Маринамузејски саветник историчар
Макарић Марамузејски саветник историчар уметности
Миленковић Тањамузејски саветник документариста– шеф одељења документације са фото припремом и библиотеком
Ишљамовић Драганамузејски саветник конзерватор / рестауратор за метал и стакло
Трајковић Филиповић Татјанавиши кустос археолог
Митић Слободанвиши кустос археолог
Миленковић Бојанавиши кустос историчар
Озимић Небојшавиши кустос историчар
Митић Иванвиши кустос историчар
Павловић Станиславкустос нумизматике и епиграфике
Карапанџић Милицавиши кустос етнолог
Владан Радисављевићкустос етнолог
Ивана Груден Милентијевићвиши музејски едукатор
Богдановић Јеленакустос књижевне заоставштине
Младеновић Сањаорганизатор музејских активности
Марковић Татјанадипл. библиотекар
Обрадовић Александардокументариста – стручни сарадник на електронској медијацији
Старчевић Ивонавиши књижничар
Цајић Жељкофотограф – техничко информатички сарадник
Живковић Сузанаконзерватор / рестауратор за текстил
Миловановић Валентинасамостални препаратор за текстил
Цајић Александрапрепаратор за текстил
Илић Жаркофинансијско рачуноводствени аналитичар
Анђелковић Илијасамостални финансијско – рачуноводствени сарадник
Вуковић Слађанакомерцијалиста /економ
Станковић Виолетаблагајник
Крагић Слађанареферент за финансијско – рачуноводствене послове
Прокић Небојшаадминистративно кадровски референт
Живковић Веснатехнички секретар
Јанковић Маријапродавац
Стојановић Драганапродавац
Огњановић Радицапродавац
Милутиновић Иванаводич – самостални водич
Јовановић Тамараводич – самостални водич
Златковић Фабок Драганаводич – самостални водич
Миленковић Сандраводич – самостални водич
Стаменковић Јеленаводич – самостални водич
Величковић Недаводич – самостални водич
Нешић Миленаводич – самостални водич
Стојковић Јованаводич – самостални водич
Анђелковић Милошводич
Тасић Јасминаводич
Митић Маријахигијеничар
Станковић Владанпортир / чувар
Митић Сашапортир / чувар
Митов Горанпортир / чувар
Миловановић Хаџи Дејанпортир / чувар
Марјановић Јовицапортир / чувар
Стојковић Миландомар / мајстор одржавања
Дашић Стеванвозач

error: