ХЛАДНО ОРУЖЈЕ СРЕДЊOВЕКОВНЕ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ

ХЛАДНО ОРУЖЈЕ СРЕДЊOВЕКОВНЕ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ

Аутор изложбе и каталога је кустос археолог Народног музеја Ниш Слободан Митић.
Сарадници на изложби су Душан Хаџић и Удружење витешка свебор дружина „Змајева грива“.

О изложби:
Средњовековна збирка је формирана тридесетих година XX века када је бројала око 190 предмета. Након бомбардовања 1944. године сведена је на педесетак предмета. Данас збирку чини преко 800 предмета, међу којима су и веома разноврсни примерци хладног оружја.
У средњовековној збирци налази се шеснаест копаља, која су на основу изгледа тела, тулца и других детаља разврстани у пет типова и већином датовани у касни средњи век а ту су и хелебарда, бојна коса и партизана (спонтон) који се срећу од  краја XIV века па до XV–XVI века и западног су порекла. На изложби се поред поменутих врста хладног наоружања могу видети и секире, буздовани и топузи.  Мачеви су на изложби заступљени са три примерка и док је у античком времену доминирао кратки мач (gladius) у средњем веку се развијају нови типови мачева са дужим сечивом. Од свих врста наоружања, стреле су најзаступљеније и у типолошком смислу најразноврсније. Врхови стрела који се чувају у средњовековној збирци, њих тридесет осам, омогућавају праћење развоја овог типа оружја, од раног до позног средњег века, док су веретони (врхови стрела за самострел) датовани у раздобље XIV-XV века. У складу са развојем нападног, развијало се и заштитно оружје. Оклоп је у средњем веку доживео највеће промене. Поред верижног оклопа, који представља једну од најстаријих врста оклопа, додавањем плоча на осетљиве делове, долазимо до пуно ливеног оклопа који се надаље развијао.
У феудализму је постојао висок степен развијености занатске и примењене уметности, што се нарочито манифестује на појединим врстама оружја.
Представљено оружје је део културне баштине Ниша и његове околине и као такво представља и драгоцено сведочанство које значајно употпуњује сазнања о свакодневном животу и догађањима на овим просторима у прошлости.

Захваљујући сценографији која прати изложбу посетиоци ће на тренутак бити део средњег века.
Радионице ткања и вајања од глине намењене деци предшколског узраста и ученицима нижих разреда основних школа одвијавће се сваког уторка од 17 до 19 сати у Галерији Синагога. Радионице води кустос едукатор Ивана Груден Милентијевић у сарадњи са Удружењем „Змајева грива“. Пријава на мејл ivana.gruden@narodnimuzejnis.rs
Изложба и каталог финансирани су средствима Министарства културе и информисања Републике Србије.

error: