ПОРФИРНА СКУЛПТУРА БОГИЊЕ ХИГИЈЕ, висина 49 цм, инв. бр.986/Р

ПОРФИРНА СКУЛПТУРА БОГИЊЕ ХИГИЈЕ, висина 49 цм, инв. бр.986/Р

Статуи Хигије такође недостаје глава. Богиња је одевена у дугачак хитон који пада низ њене ноге у богатим наборима, преко кога је пребачен химатион. Хигија стоји у ставу контрапоста, са ослонцем тела на левој нози, док је десна нога благо савијена и повучена уназад. Тело богиње је зналачки моделовано, изузев груди које уметник није умео да реално представи. Лева рука Хигије је савијена у лакту и у њој богиња држи патеру. Око десне руке божанства је обмотана змија која стреми према патери. Статуа стоји на правоугаоном постољу, на коме је урезан грчки натпис чији превод гласи: „Хигији, Роиметалк, диасемотатос, и његова жена Филипа захвални подижу споменик.“ Скулптура Хигије из Медијане је моделована по узору на широко распрострањен иконографски тип представа богиње, на којима она најчешће држи патеру у руци и змију обмотану око једне од руку. С обзиром на то да је и ову статуу поставио Роиметалк као заветни дар, и она може да се датује у време од друге половине III до првих деценија IV века.

error: