ПОРТРЕТ ДИАРХА, порфир, око 315. године, нишка Тврђава (180/Р)

ПОРТРЕТ ДИАРХА, порфир, око 315. године, нишка Тврђава (180/Р)

Глава мушкарца којој недостају доње партије лица. Испод ниске цилиндричне капе (pileus pannonicus) су кратка, праволинијски моделована коса и широм отворене очи, наглашених зеница. Судећи по моделацији потиљачног дела главе и стилским особинама приказаног лика, глава припада херми са представама Лицинија и Константина, насталој у време њихове заједничке владавине, највероватније 315. године.

error: