Одељење нумизматике и епиграфике

Одељење нумизматике и епиграфике

Нумизматичка збирка постоји од оснивања Музеја. Већ 1936. године она броји неколико хиљада комада. Први већи налаз којим је збирка обогаћена био је део оставе римског сребрног новца из села Каменице.

Данас Музеј има следеће нумизматичке Збирке: Збирку грчког новца, Збирку римског новца, Збирку византијског новца, Збирку средњевековног новца и Збирку новца новијег доба. У Збиркама које хронолошки обухватају веома дуг временски период, од IV века пре н.е. до данашњих дана, налази се преко 11 500 комада.

Најбројнија је Збирка римског новца која садржи око 8500 комада појединачних налаза и неколико скупних налаза новца – остава. Вредност збирке чине велике оставе римског бронзаног новца IV и V века, као и део већ поменуте оставе римског сребрног новца (друга половина I века – – прве деценије III века) из села Каменице, познате и разасуте широм света.

Вредност збирке чине велике оставе римског бронзаног новца IV и V века, као и део већ поменуте оставе римског сребрног новца из села Каменице, познате и разасуте широм света.

Епиграфска збирка броји близу 150 споменика. Преовлађују споменици из римског доба који потичу из античког Ниша и Тимакум Минуса (село Равна код Књажевца). Већина споменика има урезан натпис на латинском, а само мали број на грчком језику (вотивне иконе и скулптуре). Споменици обухватају временски период од око шест векова (I – VI века) и разнородни су по садржају.

Значајни предмети збирке су: римска војничка диплома (Две бронзане плочице са натписом на све четири странице), вотивни споменик Марка Аурелија Посидонија, декуриона муниципија Наиса (II век), вотивне статуе Асклепија и Хигије од порфира са натписом на грчком и др.

error: