Одељење за едукацију, комуникацију и односе с јавношћу

Одељење за едукацију, комуникацију и односе с јавношћу

Кроз богато развијену музејску комуникацију у најширем смислу /презентација, едиција/, а у складу са основном мисијом музеја /очување, заштита, интерпретација и презентација културне баштине/, запослени се труде да музеј уврсте у културно жариште и атрактивно  место за провођење слободног времена.

Ово одељење покрива послове везане за односе са јавношћу и педагошко-едукативни рад.

Активности Одељења огледају се кроз реализацију следећих активности:

  • Организација, креирање и реализација изложбених и других видова презентације у средствима јавног информисања /радио, писани, тв и електронски медији/
  • Креирање пратећих програма изложби /предавања, презентације, промоције, концерти, вечери поезије и прозе/, промоције музејске едиције /зборник, каталози и друге музејске едиције/, организација стручних и научних скупова и др.
  • Тумачење сталне поставке и тематских изложби /домаћих и гостујућих/ кроз интерактивну комуникацију са посетиоцима и музејском публиком.
  • Креирање посебних програма везаних за циљне групе различитог школског узраста и интересовања, сарадња са струковним удружењима и удружењима грађана и особа са инвалидитетом /кроз креативне радионице, играонице и учионице/ са циљем стварања навике посећивања музеја, упознавања, чувања и унапређења културног наслеђа и усвајања и ширења културних вредности кроз едукативни  рад.
  • Креирање програма везаних за традиционални начин живота и манифестације / годишњи циклус,празници, Ноћ музеја, Дани европске баштине, Градска слава и др./.
  • Разноврсни видови сарадње са институцијама културе и другим, као и локалном заједницом са циљем афирмације и популаризације вредности нишког краја и његове баштине, што доприноси укупном  развоју окружења.

error: