МЕРМЕРНА СТАТУАРНА КОМПОЗИЦИЈА ПРИПИТОГ ДИОНИСА СА САТИРОМ, димензије 30х60х51 цм, инв. бр.278/Р

МЕРМЕРНА СТАТУАРНА КОМПОЗИЦИЈА ПРИПИТОГ ДИОНИСА СА САТИРОМ, димензије 30х60х51 цм, инв. бр.278/Р

Од целе композиције, очувано је постоље правоугаоног облика са два пара људских стопала (чије су пете и врхови палчева одломљени), фрагменти стабла, глава овна и шапе четвороножне животиње (највероватније пантера). Десно стопало прве фигуре се налази уз леву ивицу постоља, док се лево стопало налази на плитком постољу по средини. Десно стопало друге фигуре је положено на стену у левом горњем делу постоља, док лево стопало почива на глави овна. По положају стопала се лако закључује да је друга фигура стајала непосредно иза прве фигуре, што у потпуности асоцира на сцену из мита о Дионису, у којој бога у припитом стању придржава неко од његових пратилаца – сатир, силен, менада или Аријадна. На основу постојећих аналогија, јасно је да је у питању сцена у којој припитог Диониса придржава сатир, с тим што је неопходно нагласити да је код скулпторалне композиције из Медијане дошло до одређене иконографске грешке, те уместо да, као што је уобичајено, нога бога Диониса почива на глави овна, код скулпторалне групе са Медијаненога сатира је положена на главу животиње. Изузетно пажљиво моделовање и квалитетна обрада детаља указују на високи квалитет ове статуарне композиције. Због недостатка детаља, композиција мора да се датује широко, у период између II и IV века.

error: