ЗАТВАРАЊЕ ОБЈЕКАТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА ПОСЕТИОЦЕ