ДОЊИ ДЕО МЕРМЕРНЕ СКУЛПТУРЕ МУШКАРЦА, висина 33цм, инв. бр. 1200/Р

ДОЊИ ДЕО МЕРМЕРНЕ СКУЛПТУРЕ МУШКАРЦА, висина 33цм, инв. бр. 1200/Р

Фрагментована скулптура нагог младића, од белог мермера, очувана у пределу од струка до колена, са знатним оштећењем у делу леве натколенице. Абдоминални део је моделован обло и младићки, без акцентовања мишићавости карактеристичне за тело зрелог мушкарца, као што су и бутине обликоване складно без индиција зрелог тела у напону снаге. Пажљиво моделоване линије струка и бутина указују да је у питању квалитетна скулптура нагог младића, могуће неког од богова већ потврђених на Медијани. Иконографски, фрагментована скулптура из виле са октогоном са Медијане је најсличнија фрагментованој скулптури нагог младића из Ромулијане, која је можда представљала младог Херакла.Стилски, уочљиво је моделовање у класицистичком стилу римских копија грчке скулптуре средине V века пре н. е. Скулптура може оквирно да се датује у III век.

error: