Слободно зидарство у Србији 1785 – 2015

Слободно зидарство у Србији 1785 – 2015

РЕГУЛАРНА ВЕЛИКА ЛОЖА СРБИЈЕ И НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ

Изложба

„Слободно зидарство у Србији 1785 – 2015“

Аутор: Бр. ББС

Галерија Синагога – Ниш

04.04.2015.-19.04.2015.

Изложба “Слободно зидарство у Србији” има за циљ да представи грађанству овај важан сегмент друштва. Конципирана је тако да се посетиоци могу упознати са историјатом, принципима, друштвеном улогом и мисијом слободног зидарства. Такође има за циљ да посетиоцимa презентује и знамените личности које су биле масони и њихову улогу и заслуге за многе цивилизацијске тековине, као и њихову улогу у развоју српске државности и српског друштва.

Добродошли!

error: