Народни музеј Ниш

Aнтика

У оквиру збирки Рим и Византија заступљени су бројни предмети који потичу са територије Ниша и околине. Они сведоче о  свакодневном животу, привреди, економији, уметности, архитектури, култу и религији становника који су живели на овом простору у периоду од I до VI века.  

С подручја Ниша потиче неколико ремек-дела античке уметности: бронзани портрет Константина Великог, сребрни тањири рађени поводом Лицинијевих деценалија, бронзани портрет царице Теодоре, порфирни портрет диарха, бронзана статуета Јупитера на престолу и бронзана ограда са хермама. Најрепрезентативнији предмети из античке збирке изложени су на сталној археолошкој поставци.

error: