RADNO VREME ZA NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

RADNO VREME ZA NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

31. DECEMBAR 2018. – NERADAN DAN / PONEDELjAK /

1, 2. JANUAR 2019.  – ĆELE KULA, LOGOR, ARHEOLOŠKA SALA OD 10 DO 15 SATI

3, 4, 5. JANUAR 2019. – REGULARNO RADNO VREME NA SVIM OBJEKTIMA

6. JANUAR 2019. – ĆELE KULA, LOGOR, ARHEOLOŠKA SALA OD 10 DO 15 SATI

7. JANUAR 2019. – NERADAN DAN

error: