Одељење за едукацију, комуникацију и односе с јавношћу

Одељење за едукацију, комуникацију и односе с јавношћу

Ангажовањем музејских радника у области едукације остварује се двострука мисија музеја: презентација музејских збирки и објеката и њихово повезивање са ширим друштвеним контекстом или наставним градивом. Рад Одељења огледа се у креирању посебних програма намењених публици као што су стручна вођења, радионице, пратећи програми градских манифестација и слично. Једну од едукаторских активности представљају и музејски скајп часови док је посебна пажња посвећена презентацији културне баштине кроз публикације намењене деци. Сви едукаторски програми су инклузивни. У циљу афирмације и популаризације музејских активности, одељење остварује сарадњу са школама, установама културе, удружењима грађана и мањинских заједница. 

error: