Odeljenje za edukaciju, komunikaciju i odnose s javnošću

Odeljenje za edukaciju, komunikaciju i odnose s javnošću

Kroz bogato razvijenu muzejsku komunikaciju u najširem smislu /prezentacija, edicija/, a u skladu sa osnovnom misijom muzeja /očuvanje, zaštita, interpretacija i prezentacija kulturne baštine/, zaposleni se trude da muzej uvrste u kulturno žarište i atraktivno  mesto za provođenje slobodnog vremena.

Ovo odeljenje pokriva poslove vezane za odnose sa javnošću i pedagoško-edukativni rad.

Aktivnosti Odeljenja ogledaju se kroz realizaciju sledećih aktivnosti:

  • Organizacija, kreiranje i realizacija izložbenih i drugih vidova prezentacije u sredstvima javnog informisanja /radio, pisani, tv i elektronski mediji/
  • Kreiranje pratećih programa izložbi /predavanja, prezentacije, promocije, koncerti, večeri poezije i proze/, promocije muzejske edicije /zbornik, katalozi i druge muzejske edicije/, organizacija stručnih i naučnih skupova i dr.
  • Tumačenje stalne postavke i tematskih izložbi /domaćih i gostujućih/ kroz interaktivnu komunikaciju sa posetiocima i muzejskom publikom.
  • Kreiranje posebnih programa vezanih za ciljne grupe različitog školskog uzrasta i interesovanja, saradnja sa strukovnim udruženjima i udruženjima građana i osoba sa invaliditetom /kroz kreativne radionice, igraonice i učionice/ sa ciljem stvaranja navike posećivanja muzeja, upoznavanja, čuvanja i unapređenja kulturnog nasleđa i usvajanja i širenja kulturnih vrednosti kroz edukativni  rad.
  • Kreiranje programa vezanih za tradicionalni način života i manifestacije / godišnji ciklus,praznici, Noć muzeja, Dani evropske baštine, Gradska slava i dr./.
  • Raznovrsni vidovi saradnje sa institucijama kulture i drugim, kao i lokalnom zajednicom sa ciljem afirmacije i popularizacije vrednosti niškog kraja i njegove baštine, što doprinosi ukupnom  razvoju okruženja.

error: