МЕРМЕРНО ПОСТОЉЕ СА ПАРОМ ЉУДСКИХ СТОПАЛА И ДРЖАЧЕМ У ОБЛИКУ СТУБА, димензије 34х20х4,5 цм, инв. бр.998/Р

МЕРМЕРНО ПОСТОЉЕ СА ПАРОМ ЉУДСКИХ СТОПАЛА И ДРЖАЧЕМ У ОБЛИКУ СТУБА, димензије 34х20х4,5 цм, инв. бр.998/Р

На постољу су очувана два стопала, а поред левог стопала је постављен стуб од којег је сачувано само подножје орнаментисано лишћем акантуса. Недостатак било каквих атрибута не дозвољава ближу идентификацију божанства или хероја, али ни прецизније датовање ове композиције, сем у шири хронолошки распон III-IV века.

error: