MERMERNO POSTOLJE SA PAROM LJUDSKIH STOPALA I DRŽAČEM U OBLIKU STUBA, dimenzije 34h20h4,5 cm, inv. br.998/R

MERMERNO POSTOLJE SA PAROM LJUDSKIH STOPALA I DRŽAČEM U OBLIKU STUBA, dimenzije 34h20h4,5 cm, inv. br.998/R

Na postolju su očuvana dva stopala, a pored levog stopala je postavljen stub od kojeg je sačuvano samo podnožje ornamentisano lišćem akantusa. Nedostatak bilo kakvih atributa ne dozvoljava bližu identifikaciju božanstva ili heroja, ali ni preciznije datovanje ove kompozicije, sem u širi hronološki raspon III-IV veka.

error: