МЕРМЕРНО ПОСТОЉЕ СА ПАРОМ ЖЕНСКИХ СТОПАЛА И ГЛАВОМ ДЕЛФИНА, димензије 42x27x7 цм, инв. бр.1108а

МЕРМЕРНО ПОСТОЉЕ СА ПАРОМ ЖЕНСКИХ СТОПАЛА И ГЛАВОМ ДЕЛФИНА, димензије 42x27x7 цм, инв. бр.1108а

Фрагментован постамент статуе, са очуваним паром женских стопала са леве стране и главом делфина са десне стране. Пажљиво обликовани прсти стопала, као и глава делфина, упућују да је реч о вешто моделованој статуарној композицији високог квалитета. Делфин представља карактеристичну животињу пратиоца богиње Венере.

error: