MERMERNO POSTOLJE SA PAROM ŽENSKIH STOPALA I GLAVOM DELFINA, dimenzije 42x27x7 cm, inv. br.1108a

MERMERNO POSTOLJE SA PAROM ŽENSKIH STOPALA I GLAVOM DELFINA, dimenzije 42x27x7 cm, inv. br.1108a

Fragmentovan postament statue, sa očuvanim parom ženskih stopala sa leve strane i glavom delfina sa desne strane. Pažljivo oblikovani prsti stopala, kao i glava delfina, upućuju da je reč o vešto modelovanoj statuarnoj kompoziciji visokog kvaliteta. Delfin predstavlja karakterističnu životinju pratioca boginje Venere.

error: