МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА ХЕРКУЛА СА ЕРИМАНТСКИМ ВЕПРОМ, висина 12,7цм, инв. бр.997/Р

МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА ХЕРКУЛА СА ЕРИМАНТСКИМ ВЕПРОМ, висина 12,7цм, инв. бр.997/Р

Фрагментована статуарна композиција бога Херкула са еримантским вепром, од које је очуван део подупирача, део потколенице леве ноге мушкарца и глава еримантског вепра. На горњем делу подупирача су видљиве лавље шапе. Главаеримантског вепра је моделована у плитком рељефу, а стилске карактеристике и пажљиво обликовање дозвољавају претпоставку о скулптури високог квалитета. Фрагментована представа Херкула са еримантским вепром приказује један од 12 подвига божанства – савладавање опасне животиње и аналогно сличним римским представама, највероватније је приказана у оквиру циклуса додекатлона, где је вепар симболично приказан поред бога (за разлику од грчких представа које приказују вепра испред Херкулових ногу или Херкула како носи на раменима побеђену звер). Статуарна композиција Херкула са еримантским вепром из Медијане се датује у средину IV века.

error: