MERMERNA SKULPTURA HERKULA SA ERIMANTSKIM VEPROM, visina 12,7cm, inv. br.997/R

MERMERNA SKULPTURA HERKULA SA ERIMANTSKIM VEPROM, visina 12,7cm, inv. br.997/R

Fragmentovana statuarna kompozicija boga Herkula sa erimantskim veprom, od koje je očuvan deo podupirača, deo potkolenice leve noge muškarca i glava erimantskog vepra. Na gornjem delu podupirača su vidljive lavlje šape. Glavaerimantskog vepra je modelovana u plitkom reljefu, a stilske karakteristike i pažljivo oblikovanje dozvoljavaju pretpostavku o skulpturi visokog kvaliteta. Fragmentovana predstava Herkula sa erimantskim veprom prikazuje jedan od 12 podviga božanstva – savladavanje opasne životinje i analogno sličnim rimskim predstavama, najverovatnije je prikazana u okviru ciklusa dodekatlona, gde je vepar simbolično prikazan pored boga (za razliku od grčkih predstava koje prikazuju vepra ispred Herkulovih nogu ili Herkula kako nosi na ramenima pobeđenu zver). Statuarna kompozicija Herkula sa erimantskim veprom iz Medijane se datuje u sredinu IV veka.

error: