МЕРМЕРНА СКУЛПТОРАЛНА ГРУПА ХЕРКУЛА СА ТЕЛЕФОМ, висина 38 цм, инв. бр.174/Р

МЕРМЕРНА СКУЛПТОРАЛНА ГРУПА ХЕРКУЛА СА ТЕЛЕФОМ, висина 38 цм, инв. бр.174/Р

Сачуван је део постоља са стубом, фигура дечака Телефа и четвороножна животиња, највероватније кошута. Дечак је приказан са подигнутом десном руком, док левом додирује главу животиње. Поглед дечака је упрт на горе, према статуи Херкула која није сачувана. Наго тело Телефа је обликовано са благошћу и пуноћом правог дечијег тела, са детаљима којима је посвећена пажња приликом моделовања (пупак, гениталије). Црте лица дечака су толико оштећене, да су готово непрепознатљиве. Ипак се јасно опажа дужа, таласаста коса. Фрагментована скулпторална група Херкула са Телефом се датује у крај III и почетак IV века.

error: