MERMERNA SKULPTORALNA GRUPA HERKULA SA TELEFOM, visina 38 cm, inv. br.174/R

MERMERNA SKULPTORALNA GRUPA HERKULA SA TELEFOM, visina 38 cm, inv. br.174/R

Sačuvan je deo postolja sa stubom, figura dečaka Telefa i četvoronožna životinja, najverovatnije košuta. Dečak je prikazan sa podignutom desnom rukom, dok levom dodiruje glavu životinje. Pogled dečaka je uprt na gore, prema statui Herkula koja nije sačuvana. Nago telo Telefa je oblikovano sa blagošću i punoćom pravog dečijeg tela, sa detaljima kojima je posvećena pažnja prilikom modelovanja (pupak, genitalije). Crte lica dečaka su toliko oštećene, da su gotovo neprepoznatljive. Ipak se jasno opaža duža, talasasta kosa. Fragmentovana skulptoralna grupa Herkula sa Telefom se datuje u kraj III i početak IV veka.

error: