МЕРИЦА, крај IV века

МЕРИЦА, крај IV века

Цилиндрична бронзана мерица откривена је 1972. године у Тврђави, у остави-скривници, уз бројне предмете различите намене. Из натписа урезаног у три реда сазнајемо да је у Ураније, вероватно грчког порекла, у Наису био баждар или контролор мера (терета) за убирање и наплату пореза и намета у натури. Занимљиво је да та посуда, која је служила за мерење житарица, уља, вина и слично, има запремину од 818 cm3 и не одговара класичном римском секстарију (547 cm3).

error: