MERICA, kraj IV veka

MERICA, kraj IV veka

Cilindrična bronzana merica otkrivena je 1972. godine u Tvrđavi, u ostavi-skrivnici, uz brojne predmete različite namene. Iz natpisa urezanog u tri reda saznajemo da je u Uranije, verovatno grčkog porekla, u Naisu bio baždar ili kontrolor mera (tereta) za ubiranje i naplatu poreza i nameta u naturi. Zanimljivo je da ta posuda, koja je služila za merenje žitarica, ulja, vina i slično, ima zapreminu od 818 cm3 i ne odgovara klasičnom rimskom sekstariju (547 cm3).

error: