ВОЈНИЧКА ДИПЛОМА ИЗ 7. ЈАНУАРА 222.

ВОЈНИЧКА ДИПЛОМА ИЗ 7. ЈАНУАРА 222.

Римске војничке дипломе су царски укази којима се војницима регрутованим у областима изван Италије, а који нису били римски грађани, након завршетка воничке службе додељују грађанска и брачна права (civitas et conubium). Добијена права стицала су и већ рођена деца. Оригинал дипломе био је у Риму, на зиду иза храма божанског Августа. Диплому чине две бронзане плочице које су међусобно биле повезане. Натпис је урезан на све четири странице. На предњој страни прве плочице урезан је текст указа који почиње именима императора Елагабала и Александра Севера. Текст се наставља подацима о ислуженим војницима, јединицама у којима су служили и правима која су добили. На предњој страни друге плочице су имена седморице римских грађана, сведока који потврђују да је текст веран оригиналу

error: