VOJNIČKA DIPLOMA IZ 7. JANUARA 222.

VOJNIČKA DIPLOMA IZ 7. JANUARA 222.

Rimske vojničke diplome su carski ukazi kojima se vojnicima regrutovanim u oblastima izvan Italije, a koji nisu bili rimski građani, nakon završetka voničke službe dodeljuju građanska i bračna prava (civitas et conubium). Dobijena prava sticala su i već rođena deca. Original diplome bio je u Rimu, na zidu iza hrama božanskog Avgusta. Diplomu čine dve bronzane pločice koje su međusobno bile povezane. Natpis je urezan na sve četiri stranice. Na prednjoj strani prve pločice urezan je tekst ukaza koji počinje imenima imperatora Elagabala i Aleksandra Severa. Tekst se nastavlja podacima o isluženim vojnicima, jedinicama u kojima su služili i pravima koja su dobili. Na prednjoj strani druge pločice su imena sedmorice rimskih građana, svedoka koji potvrđuju da je tekst veran originalu

error: