PORFIRNA SKULPURA BOGA ASKLEPIJA, visina 43 cm, inv. br.985/R

PORFIRNA SKULPURA BOGA ASKLEPIJA, visina 43 cm, inv. br.985/R

Statui boga nedostaju glava i desna ruka. Telo božanstva je u položaju kontraposta, sa osloncem tela na levoj nozi, dok je desna noga blago savijena u kolenu i izbačena napred. Asklepije je odeven u bogato naboran himation, koji ne pokriva desnu ruku i veći deo torza božanstva. Jedan deo himationa je prebačen preko leve ruke i pada na stopala boga, na kojima se nalaze sandale. Nagi deo torza božanstva ukazuje na vešto i realno modelovano snažno muško telo, sa naznačenim mišićima. U levoj ruci drži glob ili jaje, a u desnoj ruci je verovatno držao štap oko koga je bila obavijena zmija. Skulptura boga stoji na pravougaonom postolju, sa grčkim natpisom posvećenim Asklepiju, čiji prevod glasi:„Spasitelju Asklepiju, Roimetalkes i njegova žena Filipa, zahvalni podižu spomenik.“ Porfirna statua boga Asklepija pripada široko rasprostranjenom krugu skulptura božanstva uniformnog ikonografskog obrasca nastalog još u klasičnom grčkom periodu. Statua može da se datuje od druge polovine III do prvih decenija IV veka.

error: