Народни музеј Ниш

Одсек средњи век

Археолошки предмети средњевековног периода су не само врло разноврсни по врсти и материјалу, већ се и датују у врло широком хронолошком распону који иде од краја VI века до половине XVвека, са изузетком мањег броја предмета који иду и до XVII – XVIII века и они практично већ излазе из археолошког оквира. Предмети потичу из Ниша и околних села, а има их и из околине Прокупља, Крушевца, Књажевца, Сврљига, Соко Бање, Беле Паланке. Пирота, Димитровграда, као и са Новог Брда на Космету и Корбова на Дунаву.

Од посебног значаја за изучавање средњевековног периода Ниша су археолошки налази који потичу са две некрополе откривене у самом граду. Ради се о делимично истраженим некрополама, једној из времена XI – XII века. Гласија, југозападно од нишке Тврђаве, непосредно уз школу Вук Караџић и другој, из времена XII – XIII века Св. Пантелејмон, на десној обали Нишаве, у непосредној близини цркве подигнуте 1878. године посвећене Св. Пантелејмону.

error: