Народни музеј Ниш

Праисторија

У збирци праисторије чувају се предмети који сведоче о континуираном трајању живота од раног неолита до доласка Римљана. Збирка садржи преко 5000 артефаката, од којих је око 1500 очувано у целости или са мањим оштећењима, или је пак реконструисано. Највећи број предмета од керамике, камена, метала и кости, доспео је у збирку систематским и ревизионим ископавањима, рекогносцирањем, или као случајни налаз путем поклона или откупом. Презентацијом највреднијих археолошких експоната и применом фрагментоване реконструкције појединих објеката, употребом савремене технологије, фотографија, и синтезом различитих уметности, дочарава се начин живота становништва, економски развој, друштвена структура, уметност и духовност – религијска мисао од почетка насељавања човека на овим просторима.

error: