Народни музеј Ниш

Медијана

Античко насеље Медијана налази се у централном делу Србије, на удаљености од 5 км од града Ниша и представља задужбину Константина Великог (306–337) и његових синова. Дугогодишња археолошка истраживања указују на постојање три основне градитељске фазе које обухватају период од краја III/почетка IV века до половине V века. Интензиван живот на Медијани трајао је у периоду од 330 до 361. године, у време Константина и његових наследника Констанса и Констанција II, као и у време краткотрајне владавине Јулијана Апостате. Током истраживања евидентирано је постојање двадесетак објеката, од којих су већим делом истражени: вила са перистилом, терме, складиште/вински подрум, вила с октогоналном кулом и великим салама, две ранохришћанске цркве и некропола. Насеље је уништено у провали Хуна 441–443. године, а простор Медијане био је поново насељен, али у много мањем обиму тек у средњем веку.

Медијана је била царска вила изграђена и за уживање и обављање државних послова, али и као пољопривредно имање. На Медијани се сакупљао и даље дистрибуирао порез у облику намирница, за издржавање царског, војног и чиновничког апарата. Године 364. на Медијани су цареви Валенс и Валентинијан I поделили царску пратњу и војску. Значај Медијане може се сагледати кроз резиденцијално-административну, економску и сакралну функцију. Резиденцијални део чине објекти са богато декорисаним архитектонским украсима, мозаицима, фрескама и скулптурама. Економски део чине већи број радионица и магацина за чување робе, а сакрални две ранохришћанске цркве.

error: