LJILJANA BIBOVIĆ – PROFESOR, PESNIKINJA, PREVODILAC

LJILJANA BIBOVIĆ – PROFESOR, PESNIKINJA, PREVODILAC

Dana 17. decembra u 14 sati u Književno – memorijalnoj postavci Miljković / Sremac (Ul. Aleksandra Nenadovića 2a) otvara se izložba

LJILJANA BIBOVIĆ – PROFESOR, PESNIKINJA, PREVODILAC

/iz zaostavštine/

Autor izložbe je Jelena Bogdanović, kustoskinja Odeljenja književne zaostavštine Narodnog muzeja Niš. 

Nakon otvaranja izložbe sledi i promocija knjige Ljiljana Bibović – poezija, prevodi, dnevnik, eseji. O knjizi će govoriti recenzenti prof. dr Goran Maksimović i Msr Milica Milenković i priređivač Jovan Mladenović. 

BIOGRAFIJA

Pesnikinja, prevodilac, esejist, dr Ljiljana Bibović rođena je u Skoplju 1937. Tragično je preminula Ohridu, 1986. godine. Osnovnu školu i gimnaziju Svetozar Marković završila je 1956. godine u Nišu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za engleski jezik i književnost 1962, magistrirala 1966. doktorirala 1973.godine. Radila je kao asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na grupi za Anglistiku (1963), potom kao docent (1976) i vanredni profesor na istoj Katedri (1986). Objavila je niz radova iz oblasti teorije jezika i učestvovala na više naučnih skupova u ondašnjoj Jugoslaviji i inostranstvu. Boravila je na Univerzitetu u Notingemu (1960) i Edinburgu (1969/70). Kao stipendista Fulbrajtove fondacije 1979. godine , boravila je na Berkli univerzitetu u Kaliforniji. Pored engleskog, vladala je francuskim, nemačkim, ruskim, italijanskim, španskim i mađarskim jezikom, a počela je da uči i sanskrit zbog prevođenja hinduističke književnosti. Poeziju je počela da piše i objavljuje od 1964.godine. Objavila je u Gradini , Letopisu Matice srpske, Kosmosu (San Francisko) i Berkeley Poets Cooperativ (Berkli). Za života objavila je dve zbirke pesama: dvojezičnu zbirku soneta na srpskom i engleskom jeziku Pod grčkim nebom / Under the Greek Sky Berkly California, 1979, / i  zbirku Čista zemlja, Novi Sad, 1985. U zaostavštini pesnikinje, koja se čuvala u porodici brata Milana Bibovića, nalazili su se prevodi, američkih, nemačkih i francuskih pesnika, dve neobjavljene zbirke pesama, oko stotinu rasutih pesama, kao i prepevi kapitalnih spevova iz staroindijske književnosti ( sa engleskog jezika ) Dammaapada, The Bhagava Gita i spev ser Edvina Arnolda Svetlost Azije. Posthumno, u tematu Muzej književnosti Gradine iz Niša, objavljena je njena zbirka Zaustavljeni trenuci, kojom se predstavnja kao poetesa niškog pesničkog kruga, pored Branka Miljkovića i Gordane Todorović, a njena poetika je otkrovenje u srpskoj modernoj poeziji . Brat Ljiljane Bibović poklonio je zaostavštinu pesnikonje Naradnom muzeju i ona se sada nalazi u Odeljenju Književne zaostavštine, a vodi se kao Legat Ljiljane Bibović (LLJB). Legat sadrži rukopise, lične predmete, knjige, albume sa reprodukcijama i fotografije.

error: