JUPITER NA PRESTOLU, bronza, kraj 1. veka, Niš

JUPITER NA PRESTOLU, bronza, kraj 1. veka, Niš

Sedeća figura Jupitera na prestolu otkrivena je 1938. godine u koritu reke Nišave i poklonjena Muzeju. Bog je obučen u himation koji je omotan oko bokova, sa jednim krajem prebačenim preko ispružene leve ruke. Nedostaju munja i dugački skiptar, koje je držao u rukama.

error: