FIBULA SA PORTRETIMA

FIBULA SA PORTRETIMA

Pozlaćena bronzana krstoobrazna fibula, sa tri portreta u medaljonima na masivnom luku. Pretpostavlja se da su predstavljeni sinovi Konstantina Velikog: Konstantin II, Konstancije II i Konstans. Ove vrste fibula su, kao izraz carske zahvalnosti i darežljivosti (largitio), dodeljivane zaslužnima u vojsci i administraciji povodom nekog praznika ili jubileja. Mogući povod za njihov nastanak mogao je biti dolazak na vlast trojice mladih avgusta 337. godine.

error: