TURSKA SEKIRA – BALTA

TURSKA SEKIRA – BALTA

Dolaskom Turaka oblik sekire je evoluirao, odnosno, stvoren je novi tip, pa je nastalo i novo ime, „balta”. U pitanju je jednosečna sekira čije je sečivo zakošeno prema sekirištu u obliku polumeseca. Balte su ukrašavane inkrustacijom srebra, zlata i mesinga. Van borbe nošene su na desnom ramenu, kod konjice su usaračene (opšivene) u kožu, vešane o unkašu na sedlu, kao i buzdovan i bojni čekić.

Razlikuju se dva osnovna oblika ovog tipa sekire koja su evidentirana na našim područjima, arapski i persijski. Osnovna razlika je u obliku i veličini sečiva i hrpta, arapski tip ima zakrivljeniju oštricu, masivniji hrpt, te je generalno mnogo širi, dok persijski (iranski) oblik balte ima uži oblik. U kasnijim vremenima služile su kao oznaka činova konjaničkih oficira, pa su iz tih razloga bile bogato ornamentisane viticama i u rumi stilu.

error: