SARKOFAG, olovo, inv. 51 V

SARKOFAG, olovo, inv. 51 V

U narteksu bazilike sa martirijumom u Jagodin Mali, otkriven je olovni sarkofag sa neobičnom dekoracijom. Na poklopcu je, u visokom reljefu izveden, krst na čijim bočnim stranama je po jedna stojeća figura, a na vrhu tri biste sa carskim dijademama. Tročlani motiv pojavljuje se i na bočnim stranama sarkofaga. Biste predstavljaju tri cara nejednakog ranga i starosnog doba. Pretpostavlja se da se radi o portretima careva Gracijana, Valentinijana II i Teodosija iz perioda 379-383. godine. U sredini je, verovatno, najviši po rangu, Gracijan, desno je mladoliki Valentinijan II, a levo Teodosije, koji je poslednji uveden u vlast. Pretpostavlja se da je u sarkofagu sahranjeno neko dete povezano sa carskim domom ili carskim velikodostojnicima.

error: