POTPISIVANJE PROTOKOLA O SARADNJI

POTPISIVANJE PROTOKOLA O SARADNJI

U prostorijama Narodnog muzeja Niš u sredu, 11. decembra 2019. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Narodnog muzeja Niš i Udruženja stvaralaca Niša (USN) „Car Konstantin“. Ovim činom stvoreni su uslovi za strateško partnerstvo i obostranu saradnju a u cilju što bolje afirmacije i promocije kulture i kulturnih pregalaca našeg grada.

USN „Car Konstantin“ nastalo je 2011. godine na čelu sa mr Novicom Ranđelovićem. Okuplja preko 150 članova, vrednih stvaralaca i onih koji podržavaju stvaralaštvo i veoma je aktivno na polju unapređenja, promocije i afirmacije stvaralaštva u svim oblastima i delatnostima ljudskog delovanja. Jedna od inicijativa i aktivnosti USN-a je stvaranje Mreže muzejskih postavki i razvoj muzejskog stvaralaštva. Naime, u Nišu i okolini postoji veći broj malih muzeja tj. tematski specijalizovanih muzejskih postavki koji su nastali zalaganjem njihovih vlasnika, sa različitim predmetima koje čuvaju i izlažu. Među njima su Etno muzej u Rautovu, Audio muzej „Bojkovići“, Muzej narodnih umotvorina „Zora“ u Niškoj Banji, Muzej „Niš – grad elektronike“ i  mnogi drugi.

Narodni muzej Niš prepoznao je ovu inicijativu zbog čega je i potpisan Protokol o saradnji i stvoren Odbor za koordinaciju mreže muzejskih postavki na čelu sa arhitektom Jovanom Mandićem i još 11 članova iz redova UNS-a i Narodnog muzeja Niš. Cilj saradnje je da se unapredi promocija malih muzejskih postavki i obogati turistička ponuda grada.

Na inicijativu direktora niškog muzeja, gospodina Nenada Spasića, jedan od prvih ciljeva zajedničke saradnje Narodnog muzej Niš i Mreže muzejskih postavki tj. UNS-a biće pristupanje izradi projekta stvaranja klastera iz oblasti muzeologije i stvaralaštva a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja RS. Time se unapređuje saradnja niškog muzeja i malih muzejskih postavki a sve u cilju da se turistička ponuda našeg grada i okoline obogati.

error: