PORFIRNA SKULPTURA BOGINJE HIGIJE, visina 49 cm, inv. br.986/R

PORFIRNA SKULPTURA BOGINJE HIGIJE, visina 49 cm, inv. br.986/R

Statui Higije takođe nedostaje glava. Boginja je odevena u dugačak hiton koji pada niz njene noge u bogatim naborima, preko koga je prebačen himation. Higija stoji u stavu kontraposta, sa osloncem tela na levoj nozi, dok je desna noga blago savijena i povučena unazad. Telo boginje je znalački modelovano, izuzev grudi koje umetnik nije umeo da realno predstavi. Leva ruka Higije je savijena u laktu i u njoj boginja drži pateru. Oko desne ruke božanstva je obmotana zmija koja stremi prema pateri. Statua stoji na pravougaonom postolju, na kome je urezan grčki natpis čiji prevod glasi: „Higiji, Roimetalk, diasemotatos, i njegova žena Filipa zahvalni podižu spomenik.“ Skulptura Higije iz Medijane je modelovana po uzoru na široko rasprostranjen ikonografski tip predstava boginje, na kojima ona najčešće drži pateru u ruci i zmiju obmotanu oko jedne od ruku. S obzirom na to da je i ovu statuu postavio Roimetalk kao zavetni dar, i ona može da se datuje u vreme od druge polovine III do prvih decenija IV veka.

error: