PORTRET DIARHA, porfir, oko 315. godine, niška Tvrđava (180/R)

PORTRET DIARHA, porfir, oko 315. godine, niška Tvrđava (180/R)

Glava muškarca kojoj nedostaju donje partije lica. Ispod niske cilindrične kape (pileus pannonicus) su kratka, pravolinijski modelovana kosa i širom otvorene oči, naglašenih zenica. Sudeći po modelaciji potiljačnog dela glave i stilskim osobinama prikazanog lika, glava pripada hermi sa predstavama Licinija i Konstantina, nastaloj u vreme njihove zajedničke vladavine, najverovatnije 315. godine.

error: