OSTAVA IZ KAMENICE, III VEK

OSTAVA IZ KAMENICE, III VEK

Velika ostava novca pronađena je 1936. godine na južnoj padini visoravni Vinik, u selu Kamenica, opština Niš nedaleko od puta koji vodi prema Kamenici. Novac je nađen na dubini 0,40-0,50 m u temeljima jedne veće građevine koja je stradala u požaru. Prvi nalaz pronađen je januara 1936. godine pri riljanju zemljišta za vinograd na imanju Todora Mišića. Novac je bio u zemljanom sudu visine oko 0,40 m koji se odmah pri vađenju raspao. Sud je bio pokriven opekom sa urezanom predstavom konja i psa u trku. Od ovog nalaza muzej u Nišu nabavio je oko 20 kg.

   Drugi nalaz novca pronađen je marta meseca iste godine, na 40 m udaljenosti od prvog nalaza, na imanju Đorđevića. Nalaz je sadržao oko 23 kg rimskih denara.I ovaj nalaz bio je pohranjen u zemljanom sudu iste visine koji se, takođe, nije sačuvao, ali na dubini 0,70 m. Muzej u Nišu nije uspeo da nabavi nijedan primerak novca iz ovog drugog dela nalaza.

   Deo ovog nalaza iz Kamenice, koji se nalazio u muzeju u Nišu, stradao je za vreme II svetskog rata, kada je zgrada muzeja bombardovana. Danas se u muzeju čuva deo od prvog nalaza koji sadrži oko 4000 komada rimskog srebrnog novca. Pored denara iz doba Republike zastupljeni su i denari 28 vladara i članova vladarskih porodica od Nerona do Aleksandra Severa.

   Ova ostava predstavlja najznačajniji nalaz iz Niša i okoline i jedna je od najvećih ostava rimskog novca. Jedan deo ovog blaga nalazi se i u Narodnom muzeju u Beogradu. Nažalost, najveći deo nalaza otišao je u muzejske i privatne kolekcije širom sveta.

error: