Oslobođenje Niša 1878. godine

Oslobođenje Niša 1878. godine

Izložba kojom se obeležava 140 godina oslobođenja Niša već je izazvala veliku pažnju javnosti. Pored predmeta iz Istorijske zbirke Narodnog muzeja Niš tu se mogu videti i predmeti iz Zbirki Istorije umetnosti i etnologije niškog muzeja. Neke od fotografija su iz Vojnog muzeja i Istorijskog muzeja Srbije, a par predmeta pripada Zavičajnom muzeju iz Aleksinca.

Svaki od predmeta ima svoju priču, a ovom prilikom predstavljamo dva: Vinterov plan i Album kralja Milana.

Vinterov plan
Niš je po oslobođenju bio palanka sa tesnim krivudavim sokacima i ćorsokacima, niskim ćepencima, trošnim prizemnim kućicama, blatnjav i strašno prljav pogotovu u delovima varoši gde su stanovali Turci.
Već u leto 1878, nekoliko meseci po oslobođenju, pristupilo se urbanističkoj organizaciji grada u domenu arhitekture i komunalne strukture. Po nalogu kneza Milana, austrijski arhitekta Franc Vinter izradio je regulacioni plan varoši. Za izradu plana korišćena je podloga zatečenog stanja koju je iscrtao potporučnik Feliks Daljković. Vinterov  plan je završen 25. avgusta 1878. a njegova primena, kojom Niš dobija obrise evropskog grada, započela je dva meseca kasnije. Stare i dotrajale zgrade se ruše, popravljaju se oštećene kuće i kaldrma dok su orijentalne krivudave ulice zamenjene pravim ulicama i primenjen je ortogonalni geometrijski sistem do mere u kojoj je to bilo moguće.
Originalni Vinterov plan čuva se u Narodnom muzeju u Nišu. Izrađen je na platnu, dimenzija 86h62,5 cm.

Album kralja Milana
Album kralja Milana predstavlja zbirku fotografija Niša, Prokuplja i Kuršumlije. Izradilo ga je Geografsko odeljenje Glavnog Đeneralštaba srpske vojske i 1879. godine poklonilo knezu Milanu Obrenoviću. Album sadrži 60 fotografija od čega je na 41 fotografiji predstavljena arhitektura Niša, izgled tvrđave, turska fortifikacija na Viniku, pejsaži oko grada.
Album je pravougaonog oblika, dimenzija b9h32 cm u kožnom povezu sa manogramom kneza Milana. Na prvoj strani je posveta a na drugoj naziv samog albuma. Same fotografije su dimenzija 20,7h15,3 cm, uokvirene paspartuom a svaka stranica je ukrašena ornamentima i grbom Obrenovića.

 

error: