ODRŽAN NAUČNI SKUP “DINASTIJA OBRENOVIĆ I PROGLAŠENJE KRALJEVINE SRBIJE”

ODRŽAN NAUČNI SKUP “DINASTIJA OBRENOVIĆ I PROGLAŠENJE KRALJEVINE SRBIJE”

„Skup sa međunarodnim učešćem „Dinastija Obrenović i proglašenje Kraljevine Srbije“ organizovao je Narodni muzej Niš u saradnji sa Centrom za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu i Ogrankom Srpske Akademije Nauka i Umetnosti u Nišu. Projekat je realizovan sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Meni lično, kao istoričaru, uvek je bio intrigantan period vladavine Obrenovića, posebno vreme kralja Milana. Kontroverze, koje su pratile Obrenoviće, nikako nisu mogle da potisnu njihove ogromne zasluge na vojnom i političkom planu. Postignuta je državnost, proširena teritorija, uspostavljene diplomatske veze, Srbija uređena prema demokratskim merilima toga doba, postignuta vladavina zakona. Proglašenje Kraljevine bila je kruna diplomatskih i vojnih napora Srbije ali i rezultat državničke vizije Obrenovića.

Stevan Sremac, i sam učesnik ratova za oslobođenje Niša i poštovalac Obrenovića, uporedio je kralja Milana sa Šekspirovim kraljem Lirom, koji posle svega dobrog što je učinio ostaje razočaran i sam.

Bez obzira na sve, dela Obrenovića su vidljiva i danas, a pouke, koje možemo izvući sežu i u naše vreme, što ovom skupu daje aktuelnost.

Želela bih posebno da pozdravim naše goste iz inostranstva, koji će dati viđenje ovog istorijskog perioda iz svog rakursa i time doprineti njegovom boljem sagledavanju“.

Iz pozdravnog obraćanja Marine Vlaisavljević, istoričarke, muzejske savetnice Narodnog muzeja Niš, koja je ujedno bila i rukovodilac projekta.

error: